Rolnictwo

4,5 mln zł na piękną wielkopolską wieś

2021-02-05 10:02:00
Rozpoczęcie nowego roku przynosi możliwość pozyskania środków na realizację wielu projektów na terenach wiejskich. 14 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Wysokość środków w tegorocznej edycji to aż 4,5 mln zł. Wnioski można składać do 26 lutego.

Nowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, będący kontynuacją „Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020” daje szansę na realizację rozmaitych projektów przez społeczności wiejskie.  Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” umożliwia uzyskanie dofinansowania projektu dotyczącego poprawiającego estetykę miejscowości, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz przyczyniają się do zachowania tradycji społeczności lokalnej, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego.

 

- Tegoroczna edycja konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” to kolejna szansa dla członków programu Wielkopolska Odnowa Wsi na rozwój społeczny, kulturowy oraz estetyczny swoich miejscowości. Zwiększona w tym roku aż do 4,5 mln zł pula środków na realizację konkursu wzmacnia szanse uczestników na otrzymanie dofinansowania projektu, dzięki czemu więcej społeczności środowisk wiejskich będzie mogło spełnić swoje marzenia o „pięknej wsi” – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

 

Wysokość pomocy finansowej w ramach konkursu może wynosić maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 50 tys. zł dla pojedynczego projektu. Dotychczasowe dziesięć edycji konkursu to ponad 1700 zrealizowanych projektów z przeszło 1800 sołectw z województwa wielkopolskiego na łączną kwotę blisko 40 mln zł. W tym roku w budżecie województwa zaplanowano ponad 6,5 mln zł na realizację programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+. W ubiegłorocznej edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” dofinansowanie o łącznej wartości 3,2 mln zł otrzymały 124 projekty. Ogromną szansę rozwoju dostrzegają same sołectwa, które współpracując z samorządami realizują rozmaite projekty, organizują wydarzenia o zasięgu gminnym i powiatowym.

 

- Zmiany jakie dokonują się na Wielkopolskiej wsi są wynikiem współpracy lokalnych samorządów-gmin, a w szczególności sołtysów i samorządu województwa wielkopolskiego. Odnowa wsi przyniosła nam sołtysom szanse na zmianę naszego otoczenia według pomysłu i zaangażowania społeczności lokalnej, która sama określa kierunki rozwoju swojego sołectwa. To możliwość na wyróżnienie się najbardziej aktywnych wielkopolskich wsi i jej liderów, którzy często z wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego sami planują rozwój "drobnej" infrastruktury społecznej na wsi. Dziś program rozszerza swoje możliwości co jeszcze bardziej cieszy, myślę że wszyscy sołtysi mogą powiedzieć chórem: To dobry program, który wspiera nasze marzenia" – mówi prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski.

 

Kolejne edycje konkursów organizowanych w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi przyciągają coraz większa liczbę sołectw chętnych do udziału. Widząc pozytywny odzew uczestników na proponowane możliwości aktywizacji społeczności wiejskich oraz poprawy estetyki miejscowości Samorząd Województwa Wielkopolskiego kontynuuje program oraz zwiększa pulę środków na jego realizację.

 

- Program Wielkopolska Odnowa Wsi od początku swojego funkcjonowania umożliwił zrealizowanie licznych pomysłów, planów i marzeń rozwijającym się aktywnym społecznościom wiejskim. Samorząd Województwa Wielkopolskiego widząc niemalejące zainteresowanie uczestnictwem w programie corocznie udoskonala jego formułę by sprostać nowym pomysłom mieszkańców wsi w dążeniu do promocji swoich walorów, lepszej integracji społeczności lokalnej oraz zwiększeniu atrakcyjności obszarów wiejskich dla całej zbiorowości – dodaje wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

 

Nabór wniosków w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” trwa do 26 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać na stronach internetowych: www.umww.pl (podstrona Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz www.wow.umww.pl


Czytaj również