Zamawiaj bez wychodzenia z domu! - kupujlokalnie.online

iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej


Praca Agency - Międzynarodowa Agencja Pracy
Reklama - DUNYA DONER PRACA
Reklama - Pralnia Laguna


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firmReklama - OSK AS Maria Maśniak

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM
Bez względu od tego, gdzie mieszkasz i czym się zajmujesz, możesz wspierać naszą zakładkę ipomagamy aktywnie.

Autopromocja gazety internetowej ikrotoszyn.pl
Krotoszyn

"Tytoń – dobre złego początki"

2020-01-08 11:01:00

Zdjęcie: krotoszyn.pl
Stowarzyszenie "Pomóżmy sobie" podsumowało projekt realizowany pod hasłem "Tytoń – dobre złego początki", w ramach którego propagowano zagadnienia związane z profilaktyką chorób odtytoniowych, tj. chorób związanych z uzależnieniem od nikotyny.

Temat ten znalazł się w sferze zainteresowania stowarzyszenia z uwagi na dużą popularność tej używki w grupie nastolatków i dzieci, którzy aktualnie sięgają po papierosa w obniżającym się systematycznie przedziale wiekowym, a skutki palenia papierosów odbijają się negatywnie na młodym, znajdującym się dopiero w stadium rozwoju organizmie. Stąd bezpośrednimi beneficjentami prowadzonych działań byli w tym przypadku uczniowie wybranych w trakcie realizacji projektu szkół ponadpodstawowych i wychowankowie ośrodków szkolno-wychowawczych zlokalizowanych na terenie powiatu krotoszyńskiego, a głównym celem projektu była edukacja młodych ludzi będąca próbą wyeliminowania tej najpopularrniejszej używki z ich życia i skutecznej ochrony zdrowia przez zmianę indywidualnych zachowań i stylu życia.

 

W tym celu lektorzy-członkowie Stowarzyszenia „Pomóżmy sobie” przeprowadzili 20. spotkań edukacyjno-szkoleniowych w trakcie których wiedzę na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz korzyści związanych z wyrzeczeniem się tego nałogu skierowano do uczniów Liceum Ogól-nokształcącego w Krotoszynie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im  Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im Jana Pawła II w Krotoszynie i Branżowej Szkoły I Stopnia w Kobylinie oraz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Borzęciczkach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. J. Twardowskiego w Konarzewie, Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.      

Ogółem w przeprowadzonej akcji antynikotynowej uczestniczyło 583 osób stanowiących grupę beneficjentów bezpośrednich do których projekt ten był skierowany. Wszystkich uczestników przeprowadzonej akcji wyposażono także w ulotki edukacyjno-szkoleniowe mające na celu utrwalenie przekazanej podczas poszczególnych spotkań wiedzy.

 

Kolejny etap w/w akcji antynikotynowej to skierowana do uczestników spotkań propozycja udziału w konkursach pod hasłem „Profilaktyka chorób odtytoniowych” stanowiących podsumowanie przeprowadzonej akcji. W związku z powyższym przeprowadzono:

  • dla wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych konkurs plastyczny wyłaniając z grupy 12 uczestników rywalizujących o palmę pierwszeństwa w tej dziedzinie laureatów najlepszych prac, z których I miejsce zajął Patryk Jakubiak reprezentujący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wlkp., II miejsce Michał Skorupski reprezentujący  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. J. Twardowskiego w Konarzewie a III miejsce Kinga Robakowska reprezentująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Borzęciczkach,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych w formie testu konkurs wiedzy, w którym wiedzą na najwyższym poziomie w grupie 10 uczestników wykazały się uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie. Najlepsze okazały się Agnieszka Jańczak, która zajęła I miejsce, Aleksandra Dudek, która zajęła II miejsce i Aleksandra Haremza zdobywczyni III miejsca.

 

Wszyscy uczestnicy powyższych konkursów wykazali się dużym zasobem wiedzy  i otrzymali stosowne nagrody, upominki oraz dyplomy. Należy mieć nadzieję, że zdobyta wiedza znajdzie także swoje odzwierciedlenie w codziennym życiu tych młodych ludzi - beneficjentów projektu, że w trosce o własne zdrowie zrezygnują oni z palenia papierosów.

 

W Polsce palenie tytoniu jest szeroko rozpowszechnione i znacząco wpływa ma jakość i długość życia. Codziennie pali ok. 9 milionów dorosłych Polaków a każdego roku na choroby spowodowane tym nałogiem umiera przedwcześnie około 100.000 osób.  Związane z paleniem objawy chorobowe i zgony występują zwykle po długim okresie bezobjawowym, a ich przyczyną są nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia i schorzenia układu oddechowego. Notowana skala tego zjawiska doprowadziła w Polsce do epidemii chorób odtytoniowych i pogorszenia stanu zdrowia społeczeństwa polskiego.

 

Mimo prowadzonej edukacji zdrowotnej i niewątpliwie wzrostu świadomości w temacie szkodliwości palenia tytoniu nadal nie przynosi to spodziewanych efektów. Dzieje się tak mimo faktu, że 82,3% dorosłych uważa, że palenie tytoniu wywołuje poważne choroby a 68,8% dorosłych  jest przekonanych, że wdychanie dymu tytoniowego także przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia. Praktycznie ten stan rzeczy nie tylko nie ogranicza w większym zakresie liczby palących dorosłych a wręcz nałóg ten rozprzestrzenia się, jak już wcześniej wspominaliśmy, w grupie nieletnich dziewcząt i chłopców . Uzależnienie od palenia tytoniu jest jednym z głównych problemów wśród młodzieży – 41% uczniów pali papierosy, a w tej grupie dziewczęta palą 2,5-krotnie częściej aniżeli chłopcy.

 

W skali kraju jest to zatem problem o którym nie możemy zapominać. Wychowując młode pokolenie pamiętajmy, że dzieci obserwują i naśladują zachowania osób dorosłych, własnych rodziców i znajomych. Bądźmy zatem dobrym przykładem, dbajmy o swoje zdrowie rezygnując z tego zgubnego nałogu propagując wśród najbliższych zdrowy styl życia, bez papierosa i jego zgubnych skutków.

 

 
Źródło: Aleksandra Opalińska Stowarzyszenie "Pomóżmy sobie"


TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS
Reklama - IGLOO - KROTOSZYN CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJE

Przeprowadzki Krotoszyn - transport towarów

Reklama - STOLARSTWO KAMIL SUCHORZEWSKI

Reklama - Zakuwanie węży hydraulicznych - DRAGON

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra
Reklama - STALMACH - Pokrycia Dachowe
iKrotoszyn.pl reklamy
Sieć gazet internetowych - igazetyinternetowe.pl